THPT Vĩnh Linh
Chú ý
-Các thầy cô cần chỉnh sửa gì xin gọi về số máy 3556911 hoặc email: letungduong@gmail.com
-Các lớp có học sinh bỏ học giữa kỳ không có trong danh sách nhập điểm nữa


In điểm tổng kết HK2
In điểm tổng kết Cả năm Để in các báo cáo , quý thầy cô cần cài chương trình Acrobat Reader! Xin tải tại đây.